Bakeriet ønsker å bidra i nærmiljøet. Vi har valgt å gjøre dette på en mest mulig demokratisk og ryddig måte ved å sette av penger for noen av brødene vi selger.

 

Pengene deles ut til ulike formål som bidrar til trivsel for våre sambygdinger her i Nordland. Gjennom kjøp av eksempelvis Glimtbrødet er du med å støtte Bodø/Glimt med penger. Ved å kjøpe Stjerneløft bidrar du til musikkstipender for unge lovende artister fra Nordland.

For noen av brødene er formålet bestemt på forhånd, slik som Glimtbrødet(penger til Bodø/Glimt) og Markabrødet(Bodømarkas Venner).

Stjerneløft

Utdeling 2015

DRIVER DU MED MUSIKK OG TRENGER PENGER?

Stjerneløft er vårt nyeste tilskudd til fond på Bakeriet.

Her skal unge lovende musikere kunne søke støtte for å få realisert sine drømmer. Siste utdeling fra fondet var i desember 2015 da Magnus Bein mottok 100 000 kroner. Vi satser på å få til ei ny utdeling før 2016 er omme. Følg med!

Les også om Stjerneløft på www.stjerneloft.no

Barnehagebrødfondet

AKTIV FRITID FOR VÅRE BARN

For Barnehagebrødet er sunne og friske barn og unge en viktig målsetning. Vi jobber kontinuerlig med utbedring av produktet i seg selv, og har også bidratt med pengestøtte til en rekke lag og foreninger som bidrar positivt for våre barn.  Fondets karakter har endret noe av sin form det siste året: Istedenfor at vi aktivt går ut og henter søkere til fondet følger vi med ute i markedet og bidrar med pengestøtte der vi mener det er fornuftig. Send oss gjerne info om du har gode forslag til hvor vi bør bidra økonomisk i Nordland Fylke, enten det er ditt eget lag eller noen andres!

Les mer om Barnehagebrødet og fond her.

Helgelandsbrødfondet

Utdeling 2015

AKTIVITETSTILBUD FOR ALLE PÅ HELGELAND

Helgelandsbrødfondet er tenkt å bidra med økonomisk støtte til de tiltak på Helgeland som fremmer sunne aktiviteter for barn og unge. Fondet har ingen krav til type aktivitet det søkes midler om, og vi har delt ut penger til fiolinister, hestesprangridning, fotballbaner, ishaller, med mer. Vi ønsker at barn og unge på Helgeland skal ha en trygg oppvekst med mange tilbud som fremmer utvikling og vekst. Det er mange ildsjeler rundtom som jobber med gode prosjekter for å få ungdommen vår ut av sofaen. Det er her Helgelandsbrødets barne- og ungdomsfond kommer inn.

REGLER

  1. Det må søkes om midler til ett konkret prosjekt eller tiltak for barn og unge på Helgeland.
  2. Du må fortelle oss hvordan pengene skal brukes. Dette forklarer du i søknaden. Løpende kostnader slik som husleie, lønn etc. støtter vi ikke.
  3. Både privatpersoner, lag, foreninger og klubber som driver non-profit kan søke. Søker må være lokalisert på Helgeland.
  4. Hvis du er under 18 år så må dine foresatte skrive under søknaden sammen med deg.

Søknadsskjema finner du her.

Send søknaden til fond@helgelandsbrodet.no

Helgelandsbrødet har utdeling fra fondet rundt desember hvert år. Følg med på helgelandsbrødets egen nettside og/eller facebookside for å holde deg oppdatert på søknadsfrister og utdeling!

 

 

Webdesign og webutvikling: Digi Publishing AS
Cookies