Ditt favorittbrød bidrar til menneskeverd

Ditt favorittbrød bidrar til menneskeverd Det finnes mennesker som fremstår usynlige for de fleste av oss, og som mer enn noe har behov for å bli sett. Om så ved hjelp av noen brød. Magne Gulbrandsen (71) og kona hans Britt vet hvem de er. De kjenner dem.I ganske...

Ditt favorittbrød finansierer 29 sykepleiere

Ditt favorittbrød finansierer 29 sykepleiere Eldrebølgen og nye behov i helsevesenet er vår felles store utfordring. Da er det greit å vite at Bakeriet hvert år betaler skatter og avgifter som tilsvarer finansieringen av 29 sykepleiere. Det er NHO som har utarbeidet...

Ditt favorittbrød gjør toppidrett mulig

Ditt favorittbrød gjør toppidrett mulig Simon Ågheim Kalkenberg kunne aldri ha satset som toppidrettsutøver om det ikke hatt eksistert lokalt næringsliv.   Det finnes utøvere som satser fulltid på idretten sin, selv om du ikke ser dem ukentlig på Sportsrevyen, og...

Ditt favorittbrød er laget av fagfolk

Ditt favorittbrød er laget av fagfolk 85 prosent av de ansatte på Bakeriet har svennebrev. Det er en oppsiktsvekkende høy andel – både i nordnorsk og nasjonal målestokk.   Mange håndverkerbedrifter sliter med å rekruttere fagfolk til egen produksjon, og det er...

Ditt favorittbrød skaper nye karrierer

Ditt favorittbrød skaper nye karrierer Ida Mari Grøftrem (20) og Niklas Olsen (19) er morgendagens fagarbeidere. Hun: Konditor. Han: Baker. For noen er valg av yrkeskarrierer et resultat av en barndomsdrøm. Slik er det ikke med Ida og Niklas. Men valg av yrkesvei er...