Ditt favorittbrød finansierer 29 sykepleiere

Eldrebølgen og nye behov i helsevesenet er vår felles store utfordring. Da er det greit å vite at Bakeriet hvert år betaler skatter og avgifter som tilsvarer finansieringen av 29 sykepleiere.

Det er NHO som har utarbeidet en kalkulator som gjør det mulig å beregne hvor stor verdiskapning enkeltbedrifter bidrar med til samfunnet. I 2019 betalte Bakeriet inn i overkant av 14,5 millioner kroner i skatter og avgifter. Et vanskelig tall å forholde seg til? Da kan dette regnestykket hjelpe deg.

■ Bakeriets innbetalte skatter tilsvarer finansieringen av 29 sykepleiere. Dette er et relevant eksempel, fordi helsekostnadene er blant de aller største postene på statsbudsjettet, og fordi store deler av helsevesenet også hører inn under kommunene.
■ Bakeriets innbetalte skatter tilsvarer finansieringen av 137 elevplasser i grunnskolen, som er blant lokalsamfunnenes viktigste oppgaver.
■ Bakeriets innbetalte skatter tilsvarer finansieringen av 16 kilometer asfaltdekke. Høres det lite ut? Det er lengre enn avstanden mellom Mo sentrum og flyplassen på Røssvoll.

Lite fokus på verdiskapning

– Jeg må innrømme at disse tallene var litt overraskende for meg, og dette er jo i seg selv interessant, fordi det illustrerer at oppmerksomheten om verdiskapningen i privat næringsliv er liten, sier direktør Jan Arild Vikestad i Bakeriet.
Politisk debatt handler ofte om hvordan godene skal fordeles og hvordan ressursene skal prioriteres. Diskusjonen om ulike bedrifter handler ofte om omsetningstall og overskuddsgrad, og i den grad man diskuterer arbeidsplasser, handler disse diskusjonene som regel om de aller største arbeidsplassene – enten dette er i offentlige virksomheter eller i store industribedrifter eller klynger.
– Vi burde fått en større oppmerksomhet om hva mellomstore og små bedrifter bidrar med til samfunnet, enten det er i form av å skape arbeidsplasser eller i form av å bidra med skatter og avgifter som skal finansiere velferden vår, sier han.

Nye næringer undervurdert

Verdiskapning er et komplisert begrep, og vanskelig å beregne. Regnestykket blir ikke noe enklere hvis man i tillegg skal ta med betydningen etablerte bedrifter spiller som starthjelp for å dra i gang nytt næringsliv. Spør bare kjøkkensjef Svein Jæger Hansen ved Meyergården, som selv står med begge beina plantet i det som lenge har vært den største vekstnæringen på Helgeland: Reiselivsnæringen.
– Reiselivsnæringen er ekstremt viktig for regionen vår, og vi har i de siste årene opplevd en blomstring og en eventyrlig vekst, sier han.
Som i resten av landet har også Helgeland opplevd at denne bransjen har fått seg en knekk som følge av koronapandemien, men Jæger Hansen er optimist, og mener bransjen fortsatt har mye ugjort – ikke minst i forhold til vinterturismen.
– Reiselivsnæringen preges av mange små aktører som samlet bidrar til en betydelig verdiskapning. Dette er en næring som er avhengig av ildsjeler, og av aktører som er i stand til å tenke overordnet. Bakeriet er en viktig del av dette, som en del av den matkulturen som skaper opplevelser for tilreisende, sier han, og mener Bakeriets rolle er undervurdert.
– Jeg synes Bakeriet skal stramme brystkassen, være stolt og fortsette å jobbe for å produsere kvalitetsmat, sier han.

 

 

 

av | 25. nov 2020

Del på sosiale medier
Share on Facebook
Facebook
Pin on Pinterest
Pinterest
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin