Har satset langsiktig på lokalmat

Butikksjef Ørjan Skonseng har gjennom en årrekke satset på lokalmat for å bygge omdømme for Bunnpris & Gourmet på Mosenteret. Dette arbeidet er vanskeligere enn det høres ut.

I dag er butikken blitt et spiskammers der det er store muligheter for at du kan finne godbiter, men veien frem hit har vært lang – og i noen tilfeller også kronglete.
– Mange av de lokale leverandørene har jeg fulgt helt siden de startet opp. Ikke alle har overlevd fra sin egen optimistiske oppstart, og totalt sett har jeg vært i kontakt med rundt 100 lokalmatprodusenter, forteller han.

 

Egen lokalmatavdeling

I Bunnpris-butikken i Mosenteret vil du finne en egen og oversiktlig avdeling av lokalmat, plassert ved den betjente ferskvaredisken. I denne avdelingen er det plassert en blanding av varer fra både store og små aktører. Du finner brødvarer fra Bakeriet og reinkjøtt fra Arctic Rein og Vilt. Her finner du kjøtt fra Hanssens og røye og oster fra Sæterstad gård. Imellom disse store og mellomstore leverandørene finner du også det du kan kalle nisjeprodukter, som tørka bær og urter, tørka sopp, kongsgress, breiflabb, rakfisk – og så videre.
– Hvorfor er det ikke mer vanlig å satse på lokalmat i dagligvarehandelen?
– Fordi det er veldig vanskelig, hvis målet er å ha et stabilt og allsidig vareutvalg! Det å være gründer er i seg selv tøft, uansett bransje, og matproduksjon er ikke noe unntak. Mange starter opp med stor optimisme, og begynner med lokal småskalaproduksjon som en bigeskjeft ved siden av tradisjonelt landbruk. I begynnelsen utføres gjerne dette i lavsesong, men så – etter noen måneder – undervurderer man hvor mye arbeid slik produksjon krever. Kanskje kommer en høysesong med andre gjøremål, og man klarer ikke å være leveringsdyktig. Kundene i butikken får vite at vi ikke har denne varen inne. Og etter at de har hørt denne beskjeden et par ganger, slutter de å spørre, og slik forsvinner etterspørselen, forteller han.
Slett ikke alle opplever denne trasige utviklingen. Noen klarer seg. Noen klarer seg til og med bra. Og noen av de mange små har i tillegg gått sammen om å etablere en egen grossist, Nordlandsmat.

 

Etterspørselen er ulik

– Det grepet bør bidra til å øke tryggheten for leveransene?
– Ja, men på den annen side bidrar et ekstra ledd i denne kjeden til å drive prisene oppover, og prisene på lokalmat er høye fra før av. Det er naturlig: Små volum betyr ofte høye priser, sier han.
Til tross for at han tydelig ser alle utfordringene, fortsetter han å jakte på nye lokale spesialiteter, for at hans egen butikk skal forsterke eget omdømme. Han er hel- eller deleier i ikke mindre enn ni Bunnpris-butikker, og driftssjef for totalt elleve butikker, som er spredt fra Fauske i nord til Brønnøysund i sør.
– Hvor store er forskjellene de geografiske områdene imellom?
– Det er ikke mellom de geografiske områdene at forskjellene er store, men mellom de ulike demografiske områdene som vi betjener med butikker. Våre butikker er forskjellig fra hverandre. Noen er store, og noen er små «brustadbuer». Dette supermarkedet er plassert i et kjøpesenter, mens andre er plassert i boligstrøk, forklarer han.
Han bruker gjerne brødvarer for å beskrive forskjellene: Det er viktig med et bredt utvalg for at alle skal kunne finne sine favoritter, uten at det nødvendigvis er viktig at alle butikkene har samme utvalg.
– På Fauske har vi en butikk der bagetter og «mat i farta» er viktig. På Båsmoen ligger vi i et byggefelt preget av barnefamilier, der det er ferdigskjært er viktig. På Langmoheia har vi en liten butikk, der kundegruppen er eldre mennesker, som har sine egne, helt spesielle handlemønstre. Forskjellene er ganske store – ikke nødvendigvis fra kommune til kommune, men fra område til område innenfor samme kommune, sier han.

 

 

 

av | 11. des 2020

Del på sosiale medier
Share on Facebook
Facebook
Pin on Pinterest
Pinterest
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin