Hos Bakeriet er vi opptatt av å kunne bidra der vi kan. Men vi har som hovedregel at vi forsøker å støtte prosjekter som kommer barn og ungdom til gode og som har en sosial verdi og bidrar til utvikling av lokalsamfunnet som vi alle er en del av.

Vi heier på alle lokale ildsjeler som står på og arrangerer fotballcuper, skirenn, svømmestevner og andre aktiviteter som barn og unge kan fylle fritiden med. Vi sponser ikke med rene penger, men vi kan bidra med brød- og bakervarer. Ofte kan dette være fra vår overskuddsproduksjon. På denne måten hjelper vi lokale arrangører, samtidig som det bidrar til å redusere matsvinn.

Bakeriet organiserer sitt sponsorarbeid gjennom ulike «spleisebrød», der deler av inntektene fra salget av et spesielt brød settes av til et spesielt formål.

Helgelandsbrødet setter av penger som skal støtte tiltak og aktiviteter for barn og unge på Helgeland. Her kan man søke om støtte til konkrete prosjekter, og pengene deles ut i desember hvert år.

Les mer på Helgelandsbrødets egen nettside eller på facebook for å holde deg oppdatert på søknadsfrister og utdeling.

Livsgledebrødet er et samarbeid mellom Bakeriet AS og Pål Fritzon i Bodø som i mange år har hatt et sterkt engasjement for barneavdelingen ved Nordlandssykehuset. For hvert solgte Livsgledebrød går en krone til et fond. Pengene går uavkortet til barneavdelingen ved Nordlandssykehuset, og er øremerket aktiviteter og tiltak som sprer glede hos de innlagte ved avdelingen.

For hvert solgte Glimt-brødet settes det av penger som går til Fotballklubben Bodø/Glimt.