Systematiserer innsatsen for klima og miljø

Verken engasjement eller vilje er mangelvare, men nå systematiserer Bakeriet sin egen innsats for miljø og klima.

 

– Vi ønsker å få miljøinnsatsen vår inn i ordnede og formelle former. Det første vi har gjort, er et vi har blitt sertifisert som Miljøfyrtårn – og denne sertifiseringen har vi oppnådd på alle anleggene våre, både i Bodø, Mo i Rana og Brønnøysund, erklærer direktør Jan Arild Vikestad.
Sertifiseringen innebærer at visse krav må oppfylles, både om kompetanse, aktiv miljøledelse og konkrete tiltak. Men miljøengasjement handler om mer enn bare standardkrav. Overordnet består innsatsen i å skape en gjennomgående bevissthet om klima og miljø – både på de områdene som krever forbedring og endring, men også for alle de punktene der Bakeriet kan påberope seg en standard som er høyere enn hva som forventes.

 

Utfordring på energibruk

– Vi er kommet veldig langt i utviklingen med å redusere matsvinn, både gjennom gjenbruk og resirkulering. Og det aller største bidraget vårt for reduserte klimagassutslipp ligger i strukturen vår. Vi er spredt på tre ulike anlegg – noe som reduserer omfanget av frakt og varedistribusjon betydelig, sier han.
– Hvor er det dere har mer å hente?
– Energiforbruket er vel vårt aller største klimaavtrykk, ettersom det krever mye å holde i gang ovnene våre. Ikke alle ovnene tåler betegnelsen «miljøvennlig» og dersom vi skal bringe alt av utstyr opp til høyeste miljøstandard, så vil det kreve investeringer på 15 millioner kroner, sier han.
– Selv om vi driver virksomheten desentral, er vi jo fortsatt avhengig av å distribuere varene våre, og her er vi prisgitt miljøstandarden til underleverandørene, sier han, og understreker at hans eget inntrykk er at denne miljøstandarden er veldig høy.

 

Fornybar omlegging

Meyership er den største aktøren på logistikk og transport, og deres markedsansvarlige Robert Jakobsen tar utfordringen på strak arm.
– Vi har opparbeidet oss solid erfaring fra arbeid med grønn omstilling. I løpet av de siste to årene har vi flyttet frakt tilsvarende 13.000 trailere over på jernbane, og dette har gitt mange gevinster. Vi avkreves av våre kunder at vi skal levere grønnere, raskere og billigere, men egentlig opplever vi at det ligger så store økonomiske gevinster i å velge klimavennlige løsninger at det sjelden er motstrid mellom hva som er grønt og hva som er økonomisk gunstig, mener han.
– Hvor lang tid går det før deres varebiler og trailere drives av elektrisitet?
– Den omstillingen vil komme raskere enn de fleste tror! Teknologien bak elbilene har utviklet seg så raskt at jeg ikke tror det tar så lang tid før vi kan begynne å fase dette inn i vår egen nærtransport. På lengre distanser, og for store vogntog, vil det nok ta lengre tid. Foreløpig er batteriene for kostbare til at en slik omlegging vil være lønnsom. Til gjengjeld regner jeg det ikke som usannsynlig at vi kan komme til å se hydrogendrevne vogntog om ikke så lenge, sier han.

 

 

 

av | 9. feb 2021

Del på sosiale medier
Share on Facebook
Facebook
Pin on Pinterest
Pinterest
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin